Spune în fiecare seară Rugăciunea Fericirii, pentru a atrage belșugul și împlinirea dorințelor

Pentru că orice creștin are momentele sale de cumpănă, e nevoie ca rugăciunile sale să-i fie ascultate. Una dintre rugăciunile care ajută pas cu pas la îndeplinirea dorințelor este rugăciunea Fericirii. Citită cu suflet curat, rugăciunea aduce belșug și fericire. Se rostește dimineața și seara! Iată mai jos și textul rugăciunii!
”Doamne, Dumnezeul meu, osândit stau înaintea feței Tale celei sfinte, și-mi mărturisesc nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare.
Pentru aceasta mă rog Ție: O, izvor dulce și noianul îndurării, deschide stăvilele cerului și plouă asupra mea bunătățile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl și să curățesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu caintă tare și adevărată.
Și ca să-mi dai acest dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan, către care zic: O, învățătorule al pocăinței și mărite Proorocule, care ești mai mare decât toți proorocii, precum însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu care L-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul Părintelui ceresc și ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El.
Amin!”

Lasă un comentariu