Rugăciunea care îndepărtează dușmanii văzuți și nevăzuți. Rostește-o din toată inima și vei fi ferit de toți cei care îți doresc răul

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, Care de bună voie ai primit cele veșnice pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc și ca un mielușel fără de glas împotriva celui ce-l sfârșește, așa nu Ți-ai deschis gura;
Căci pe cruce fiind răstignit între cei doi tâlhari și batjocoririle de la cei potrivnici primind, spre cer Ți-ai ridicat ochii și cu bunătate Te-ai rugat: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac!
Tu, Doamne, ne-ai învățat să nu stăm împotriva celui rău și ai zis:
“De te va lovi cineva peste obrazul cel drept, întoarce-i și pe cel stâng”.
Asemenea Tu ne-ai poruncit zicând:
“Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Părintelui vostru cel din ceruri, căci El răsare soarele Său peste cei buni și peste cei răi, și plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți.

 

Lasă un comentariu