Zodiile si greselile lor spirituale

Berbec
Semnul zodiacal Berbec este în analogie cu energia începutului. El aduce întotdeauna sau scoate la suprafaţă o imensa energie dornică de manifestare, care, lipsită de o orientare corespunzătoare, se poate risipi extrem de uşor. De aceea, nativii Berbec dizarmonioşi pot fi pe cât de spontani şi puternici, pe atât de lipsiţi de direcţie şi de rezistenţă, în primul rând fizică. Copleşiţi de propria lor energie, ei dispun de excelentul talent al epuizării.
Nefiind preocupaţi de finalitatea acţiunii, de „direcţia” energiei pe care o pun în mişcare, ei se decuplează de la linia generală de evoluţie a evenimentelor şi pierd „ritmul divin”, ceea ce echivalează cu pierderea Sursei esenţiale de hrană energetică. Dornici de afirmarea impetuoasă, nativii, chiar dacă sunt, totuşi, dirijaţi şi îndreptaţi către un obiectiv concret, nu au răbdarea de a-l atinge sau de a munci pentru împlinirea lui. Lipsei de chibzuinţă şi de răbdare i se adaugă trufia (cel mai adesea inconştientă) de a fi primul şi orgoliul generat de natura lor marţiană, de strălucirea lor naturală, care îi face să uite că Cel Dintâi este numai Dumnezeu.
Taur
Semnul zodiacal Taur este considerat susţinătorul vieţii, deoarece el „fixează” puternica energie a începutului în procesul de revenire a naturii la viaţă, de retrezire a forţelor vitale, de urcare a sevelor către lumină şi înflorire – cu alte cuvinte, procesul de creştere, datorat capacităţii de acumulare a energiilor în rezervele imense ale pământului. În acest sens, nativii Taur tind să ia asupra lor totul sau să-şi impună adesea, într-un mod greu de suportat de către ceilalţi, propria lor voinţă.
Intervin aici, aşadar, două aspecte. Pe de o parte este vorba despre un exces de zel, chiar dacă bine intenţionat, care face ca nativii Taur să se amestece cu foarte mare uşurinţă în viaţa celorlalţi, pentru a-i ajuta – fie fizic, fie financiar, fie estetic. Dacă au de-a face cu naturi mai sensibile emoţional, mai plăpânde din punct de vedere fizic sau mental, ei îşi asumă – inconştient, desigur – o povară mult prea mare şi nu realizează că săvârşesc o greşeală spirituală extrem de gravă faţă de semeni: aceea de a face „lecţiile” altora. În acest caz, „mai bine” – le devine duşmanul binelui şi faptul că ceilalţi răspund târziu sau greu „ofertelor” lor îi irită sau îi predispune la mânie.
Pe de altă parte, excesele lor emoţionale sau puternica lor afectivitate fac ca nativii Taur să manifeste grijă exagerată faţă de persoanele din jurul lor, astfel că, întotdeauna în numele celor mai bune intenţii, tind să le dirijeze viaţa. Conservatori sau extrem de rezistenţi faţă de orice fel de schimbare, aşa cum şi este, de altfel, natura Semnelor fixe, nativii consideră că ei au cele mai bune soluţii, cele mai bune formule de viaţă şi cea mai mare dreptate. Greşeala spirituală pe care o săvârşesc este aceea a limitării liberului arbitru al fiinţelor umane din preajma lor.
Gemeni
Semnul zodiacal Gemeni rămâne, probabil, cel mai mental dintre Semnele de Aer ale Zodiacului; fiind în analogie cu vârsta adolescenţei – vârsta prin definiţie a cunoaşterii, a acumulării de informaţie, a mişcării permanente a minţii – el concentrează energia fiinţei umane către acţiunea de a afla. Nativii trăiesc foarte mult la nivelul ideilor, există foarte mult în afara lor, în tot ce se petrece în lume, în familie, între prietenii apropiaţi şi comunică permanent – indiferent ce şi cu cine dar, atenţie!, fără să se comunice pentru că nu au timp, culmea!, să afle ce se petrece în ei înşişi.
Sunt la curent cu tot şi cu toate, dar niciodată nu le trece prin minte ideea de a se ocupa de propria fiinţă. Tocmai de aceea nu au timp să se relaxeze şi pierd din vedere viaţa lor interioară. Atenţi întotdeauna la cuvinte şi la ce se poate ascunde în spatele lor, la un posibil al doilea sens aşadar, ei sunt departe de a avea încredere în ceilalţi sau de a fi atenţi la viaţa lor lăuntrică. Rezonanţa scăzută cu planul afectiv universal şi cu iubirea îi face sensibili la boli în general; afecţiunile cele mai frecvente şi, uneori, cele mai grave, ale nativilor Gemeni se produc la nivelul sistemului nervos central.
Rac
Nativii Rac sunt marcaţi de un sentiment constant de nesiguranţă, datorat unei excesive receptivităţi faţă de mediul în care trăiesc. Dacă în acest mediu nu există iubirea pe care o aşteaptă, ei au sentimentul că nu sunt iubiţi şi se închid afectiv.
Senzitivi prin definiţie, ei trăiesc exact la extrema opusă nativilor Gemeni: adică numai în ei înşişi. În acel interior, sufletul prelucrează informaţiile emoţionale aduse din afară, dar într-un mod extrem de subiectiv, deoarece nesiguranţa acestor nativi, nevoia lor permanentă de securitate emoţională vine dintr-o greşeală spirituală fundamentală: frica – frica de a părăsi domeniul protector al vieţii zilnice, căminul matern, pentru a se lansa în lumea înconjurătoare; frica pe care o poartă cu ei din chiar clipa naşterii, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva nativii Rac sunt fiinţele cele mai expuse la traumatismele post-natale, pentru care cea mai bună terapie este cea a regresiilor temporale, care i-ar ajuta să conştientizeze momentul părăsirii corpului matern şi al desprinderii de el, pentru a deveni un organism fizic separat.
Leu
Greşeala spirituală „provine” cumva tocmai din folosirea incorectă a calităţilor specifice acestor părţi anatomice ale corpului fizic. Inima reprezintă centrul real al fiinţei, fiind asociată cu căldura şi iubirea Divinului, care dăruieşte fiinţei umane tot ceea ce îi este necesar. Prea adesea, aceşti nativi dăruiesc nu ceea ce trebuie fiinţei/fiinţelor iubite, ci ceea ce vor ei să dăruiască. Asta face ca energia dăruirii pe care Dumnezeu o vehiculează prin nativii Leu să fie obstrucţionată cel puţin parţial, fapt care şi motivează, de altfel, bolile de inimă specifice acestor nativi.
Ei fie nu se raportează corect la adevărata Inimă – cea divină – fie sunt „plini” de propria lor faptă, devenind adeseori teatrali, jucând roluri ce le hrănesc mai degrabă orgoliul şi nevoia de reprezentare, de participare plenară pe scena vieţii în roluri efemere, dar pe care ei au tendinţa să le considere definitive. Pe de altă parte, coloana vertebrală, ca semn al verticalităţii spirituale şi al fermităţii, ajunge să fie afectată de lipsa lor de smerenie sau de excesul de regalitate care îi situează adeseori pe poziţii nete de superioritate faţă de ceilalţi. Astfel, în loc să-şi manifeste generozitatea afectivă, nativii Leu devin bătăioşi, autoritari, intransigenţi, posesivi sau dornici de o strălucire totală în mediul în care trăiesc.
Fecioara
O foarte mare problemă a acestor nativi este frica, dar un alt fel de frică decât cea specifică nativilor Rac. Ca Semn zodiacal care exprimă sau manifestă puritatea Divinităţii, el tinde să confere nativilor, atunci când este perturbat de filtrele egoului, sentimentul imperfecţiunii, al murdăriei, al păcatului, toate acestea trei fiind resimţite ca forme grave de impuritate. De aici şi atenţia lor îndreptată către cele mai mici sau neînsemnate (uneori) aspecte ale vieţii de zi cu zi care ar putea afecta starea generală de „curat”.
Astfel, frica faţă de greşeală îi conduce pe nativi către perfecţionism şi criticism; frica faţă de îmbolnăvire îi conduce adesea către ipohondrie, iar frica faţă de „păcatul trupesc” le generează nu de puţine ori frustrări sexuale sau tulburări ale dinamicii erotice. Din aceste motive, aceşti nativi ajung să se închidă în munci sau datorii sociale de rutină sau, cel mai adesea, în forme de sacrificiu care nu mai au nicio legătură cu altruismul, abnegaţia, compasiunea.
Balanta
Relaţiile umane în general şi cele de cuplu în special, contractele şi parteneriatele de orice fel, apariţia în faţa publicului, diplomaţia, armonia şi echilibrul, artele, frumuseţea, căsătoria sunt chestiunile care îl preocupă în mod frecvent pe nativul Balanţă. Asta face ca el să devină, cu timpul, mai mult decât dependent de aprecierile celorlalţi şi condiţionat de o serie de aşteptări.
El caută ca, prin acţiunile sale, să-i mulţumească pe toţi, aşteptând astfel ca toţi ceilalţi să-i recunoască meritele, rezultatele şi realizările. În clipa în care vrea să ia o decizie sau să se angreneze într-o acţiune, nativul Balanţă parcurge un adevărat itinerar afectiv pe la cunoştinţe, prieteni, superiori, întrebându-i care atitudine sau care iniţiativă este mai bine de pus în practică. Astfel, conştient sau nu, el îşi cultivă influenţabilitatea – o expresie, probabil, a influxurilor astrale specifice Fecioarei (frica de greşeală) şi Scorpionului (nevoia de control asupra existenţei) care îşi caută armonia pe „teritoriul” acestui Semn zodiacal.
Scorpion
Aceşti nativi sunt investiţi de Dumnezeu cu puterea de a regenera, de a (se) transforma, de a renaşte. Însa foarte adesea ei se ataşează de această putere, pe care tind s-o instituie în toate domeniile existenţei lor, ca formă care le conferă siguranţa absolută. În absenţa acestei puteri, nativii Scorpion manifestă tiranie, îngrijorare, distructivitate.
Pentru un bun cunoscător, procesele lor mentale sunt dependente de activitatea sexuală sau chiar de atitudinea personală faţă de sex. Orice neîmplinire, frustrare, blocaj sau, dimpotrivă, creştere a apetitului sexual până la dependenţă face ca nativii să devină răzbunători, ranchiunoşi, geloşi.
În acest fel, nevoia de putere absolută tinde să se răsfrângă asupra domeniului financiar sau asupra cunoaşterii esoterice, transformându-i în fiinţele cel mai uşor de corupt prin bani sau prin acces la informaţii secrete. Mitul lui Faust este un exemplu grăitor pentru acest ultim lucru. Însă, reţineţi: cunoaşterea înseamnă putere, dar, în final, orice cunoaştere este o limitare.
Sagetator
Odată cu acest Semn zodiacal, începe distanţarea de aspectul pasional al celorlalte Semne, aspect dat de implicarea lor în manifestare, în aspectul fizic al existenţei, deoarece el este primul dintre cele patru Semne superioare care încheie drumul nostru evolutiv. Tocmai de aceea simbolistica astrologică îl înfăţişează ca pe un Semn bicorporal – jumătate om, jumătate cal – ca simbol al fiinţei umane spirituale care a depăşit natura sa animală. Totuşi, în acest proces evolutiv, nativii Săgetător sunt atât de preocupaţi de ţelurile lor înalte, metafizice, filosofice, încât uită, adesea, să mai privească şi în jos, la semenii care le aşteaptă natura optimistă, benefică, încrezătoare şi, adeseori, călăuzitoare.
Atunci când aceşti nativi uită de semeni, ei cad pradă egocentrismului şi, aşa cum îi este caracteristic unui Semn de Foc care are nevoie de combustibil (altfel – ce ar mai arde el?), sunt atenţi numai la propriile nevoi. Dacă soarta le mai rezervă şi o viaţă îmbelşugată (Săgetătorul este Casa lui Jupiter, marele benefic), atunci devin nişte adevăraţi hedonişti, uitând complet de idealurile cu adevărat superioare ale vieţii.
Capricorn
Simbolistica acestui Semn poate fi rezumată la două semnificaţii majore: puterea potenţială (gradul 0 Capricorn este cel mai sudic punct al Zodiacului, astfel că, intrând în acest Semn, Soarele începe să urce în Zodiac, iar lumina să „crească”, stimulând forţele vitale din adâncuri să se pregătească pentru noul lor ciclu de viaţă din primăvară) şi puterea oficială (Semnul zodiacal Capricorn este în analogie cu Casa a X-a, denumită Casa tatălui şi a autorităţii, atât terestre, cât şi celeste).
Astfel, greşeala spirituală a nativilor Capricorn constă în relaţia defectuoasă cu tatăl şi, în general, cu orice formă de autoritate. Maturi prin definiţie, metodici şi organizaţi, făcuţi pentru munci administrative şi capabili să-şi asume responsabilităţi dificile şi de durată, pe care le onorează întotdeauna, chiar dacă mai lent decât alţii, nativii Capricorn tânjesc cel mai adesea după distincţii şi onoruri, după o anume recunoaştere sau chiar poziţie socială, substituindu-se, inconştient, Tatălui Ceresc şi Autorităţii Divine care, prin ei, ghidează, educă şi ocroteşte oamenii.
Varsator
Influxul astral al Semnului zodiacal Vărsător vizează prieteni, speranţe şi dorinţe, asocieri de grup, uniuni bazate mai ales pe comuniune de idei sau de aspiraţii. Lui îi sunt caracteristice excentricitatea şi geniul, invenţiile şi inventivitatea, detaşarea de emoţii, revoluţiile, libertatea interioară şi independenţa totală.
Datorită acestui tip de energie, nativii sunt nişte contestatari autentici, gata oricând să desfiinţeze un trecut sau un mod prea lent, prea anacronic pentru ca el să mai fie de folos prezentului, fără să se întrebe dacă ceva mai merită sau nu să fie păstrat. Lor le plac evenimentele bruşte şi senzaţiile tari, care fac ca viaţa să fie trăită la capacitate maximă.
În momentul în care lipsesc senzaţiile tari, viaţa îşi pierde sensul. De fapt, gustul vieţii li se alterează şi atunci caută schimbarea doar de dragul schimbării, protejându-şi – sub nevoia de libertate individuală – lipsa de responsabilitate la adresa viitorului şi incapacitatea de a armoniza trecutul cu prezentul în beneficiul direct al viitorului.
Pesti
Raţiunea pentru care rasa umană actuală a supravieţuit până în ziua de astăzi ar putea fi chiar propria noastră capacitate de anulare a egoului, iar uneori chiar sacrificiul mistic şi martiriul. Aceste calităţi umane sunt pe deplin manifestate de nativii Peşti, a căror misiune spirituală este aceea de a ne învăţa să ne anulăm egoul, acea parte a fiinţei care ne separă de Dumnezeu-Tatăl.
La nativii dizarmonioşi există, însă, o negare „negativă” a acestui ego, ce se manifestă prin false cunoaşteri de sine, romantisme ieftine, absenţa sau alterarea prizei directe a nativului la realitate şi căutarea unei false împliniri prin orice formă de drog (narcotice, alcool, cafea, tutun, reverii maladive, false ideologii); toate acestea vor acţiona ca filtre distorsionante ale realităţii şi, implicit, ale mesajelor divine, generând decădere spirituală şi abrutizare şi făcând din nativul Peşti un canal de manifestare satanica sau demoniacă – trădător, informator mincinos, tâlhar, spion, traficant de droguri, politician corupt, prelat fanatic.
În cazul în care este atras de politică, un astfel de nativ practică extrem de uşor maşinaţiile de culise, înşelătoriile, falsul misionarism şi spionajul pe toate planurile. Şi asta tocmai pentru că cei doi peşti semnifică disponibilitatea nativilor pentru o viaţă dublă, în care cele două direcţii total opuse nu se deranjează absolut deloc una pe cealaltă.

Lasă un comentariu