Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii

O, Dumnezeule Mare, mântuieşte-mă de toate relele! O, Dumnezeule Mare, Care ai hărăzit mângâiere tuturor Sfinţilor, hărăzeşte-mi-o şi mie, Care ajuţi şi sprijini toate lucrările, ajută-mă şi sprijină-mă în toate nevoile, scapă-mă de toate primejdiile, de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi!
În numele Tatălui, Care a creat lumea, în numele Fiului, Care a răscumpărat-o, în numele Sfântului Duh, Care a împlinit legea în toată a ei desăvârşire.
Binecuvântarea Lui Dumnezeu Tatăl, Care cu cuvântul a zidit lumea, să fie pururea cu mine!
Binecuvântarea Domnului Iisus Hristos, Fiul Marelui Dumnezeu, să fie pururea cu mine!
Binecuvântarea Sfântului Duh cu cele mai scumpe daruri ale Sale, să fie pururea cu mine!
Doamne, norii grei ai nenorocirilor şi ai supărărilor se abat asupra capului meu şi întristările sfâşietoare mă copleşesc, dar mă mângâi că Tu mă iubeşti şi această încredinţare mă încurajează. Plin(ă) de nădejde în dragostea şi bunătatea Ta, nu voi lăsa să mă biruiască împotrivirile soartei, ci mă voi lupta cu curaj, căci numai cu ajutorul Tău voi reuşi!
La Tine, dar Preabunule Doamne, alerg şi mă rog: Vino grabnic şi mă mântuie cu puterea Ta, cu mila Ta, precum ai mântuit şi pe Petru cel ce venea pe apă; întinde-mi mâna ca şi lui şi mai presus Doamne dă-mi sănătate și… (se spune o singură dorinţă).
Doamne, ai milă şi nu zăbovi şi primeşte cu bunătatea Ta rugăciunea mea ce o fac către Tine, apără-mă cu Harul Tău şi ajută-mă să fiu statornic în angajamentul ce-l iau faţă de Tine: de a da o bucată de pâine la săraci şi de a mă ruga pentru cei aflaţi în primejdii sau suferinţă şi pentru mântuirea tuturor oamenilor.
Trimite Doamne binecuvântarea Ta peste duşmanii mei cunoscuţi… (se spune numele) şi necunoscuţi şi îndreaptă-i cu gânduri bune spre mine şi spre toţi ai casei mele!
Tu Doamne, doreşti ca omul să trăiască în unire şi dragoste pe pământ.
Fă-i şi pe cei ce mă asupresc, mă urăsc, mă chinuiesc, mă năpăstuiesc, mă descurajează, mă desconsideră, să cunoască milostivirea Ta şi luminează-le Tu , Doamne, inima lor şi fă-o primitoare de dragoste, ca să trăim în deplină unire, cu inima curată şi ne iartă nouă greşelile, precum iertăm celor ce ne greşesc nouă.
Amin!

(Sursa: Schitul Sfântul Ilie)

 

Lasă un comentariu