Rugăciunea către îngerul păzitor. Se citește în fiecare zi din Postul Paștelui

Fiecare om s-a născut cu un înger protector, iar ruga către el poate înseamna redobândirea liniştii sufleteşti şi îndepărtarea tuturor relelor. Rostită o dată pe săptămână, de preferat duminica sau în oricare altă zi de sărbătoare, dacă este cazul, aduce adevărate minuni în viaţa credincioşilor.
Preoţii spun că ajută la găsirea soluţiilor pentru orice problemă omenească. Citeşte-o cu o lumânare aprinsă lângă şi cu tot gândul şi sufletul acolo, fără ca nimic să te distragă.
Redăm, mai jos, textul integral al rugăciunii către îngerul păzitor:
“Sfinte Îngere, păzitorul şi acoperitorul meu cel bun, cu inimă zdrobită şi cu sufletul îndurerat stau dinaintea ta şi mă rog. Auzi-mă pe mine, păcătosul rob al lui Hristos, care cu multă căinţă şi lacrimi amare strig: să nu pomeneşti fărădelegile şi nedreptăţile cu care eu, nevrednicul, te mâhnesc în toată vremea, săvârşind fapte necuvenite în faţa Ziditorului meu Dumnezeu.
Fii milostiv şi nu te depărta de la mine. Trezeşte-mă din somnul păcatului şi ajută-mă cu rugăciunile tale, ca întru pocăinţă şi neprihană să-mi petrec cealaltă vreme a vieţii mele. Păzeşte-mă de căderile în păcate de moarte, ca să nu pier în deznădejde şi să nu se bucure vrăjmaşul de pierzarea mea. În tot locul şi în tot ceasul să-mi stai înainte, rugându-L pe Domnul Dumnezeul îndurărilor să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit în viaţa mea cu fapta, cu gândul sau cu vorba.
Iar în înfricoşatul ceas al morţii tu să fii lângă mine, bunul meu păzitor, alungându-i pe întunecaţii demoni veniţi să înfricoşeze cutremuratul meu suflet. Apără-mă de cursele lor, când va fi să trec prin vămile văzduhului, pentru că, de tine călăuzit şi păzit, lumina Raiului să o vad, unde Sfinţii şi Puterile cereşti laolaltă laudă şi preamăresc numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.”

 

Lasă un comentariu