Unul dintre cele mai bune lucruri pe care este bine să îl faci după ce te-ai trezit este să rostești rugăciunea de dimineață, care îți dă putere pentru întreaga zi

Rugăciunea de dimineață este hrana de peste zi a fiecărui suflet ce își caută mântuirea.
Trezindu-te din somn și sculându-te din așternut, stai cu evlavie și frica lui Dumnezeu, și zi:
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate plinești, Vistieria bunătăților și de-viață-dătătorule, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. De 3 ori.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

 

Lasă un comentariu