Paharul cu lapte. O povestioară de viață plină de înțelepciune și emoție

Într-o zi, un tânăr sărac care vindea diferite mărfuri din poartă în poartă ca să-şi plătească studiile la universitate, găsi în buzunar doar o monedă de 10 cents şi-i era foame. Decise să ceară ceva de mâncare la următoarea casă. Dar nervii lui l-au trădat când îi deschise uşa o femeie superbă. În loc să ceară ceva de mâncare, ceru un pahar cu apă.
Ea se gândi că tânărul părea înfometat, aşa că îi aduse un pahar mare cu lapte.
El îl bău încet şi după aceea întrebă:
-Cât vă datorez?
-Nu-mi datorezi nimic, răspunse ea. – mama mea ne-a învăţat că trebuie să fim mereu buni cu cei care au nevoie de noi..
– Şi el răspunse: vă mulţumesc din suflet…!
Când Howard Kelly plecă de la casa aceea, nu numai se simţi mai uşurat, dar şi încrederea în D-zeu şi în oameni deveni mai puternică. Fusese pe punctul de a abandona studiile din cauza sărăciei.
După câţiva ani, femeia se îmbolnăvi grav.
Medicii din satul ei erau îngrijoraţi. După puţin timp au trimis-o în oraş. Îl căutară pe Dr. Howard Kelly pentru o consultaţie. Când el auzi numele satului din care provenea pacienta, simţi în ochi o lumină specială şi o senzaţie plăcută.
Imediat Dr. Kelly urcă din holul spitalului în camera ei. Îmbrăcat în halatul lui, doctorul intră să o vadă. Capriciile destinului, era ea, o recunoscu imediat. Se întoarse în sala de vizite determinat să facă tot posibilul să-i salveze viaţa. Din ziua aceea urmări cazul femeii cu cea mai mare atenţie, ea fu operată pe cord deschis şi se recupera foarte încet…
După o lungă luptă, ea învinse boala…! Era în sfârşit sănătoasă..!
Dat fiind că pacienta era în afara oricărui pericol, Dr. Kelly ceru biroului administrativ să-i trimită factura cu totalul cheltuielilor, ca s-o aprobe. O recontrola şi o semnă. Mai mult, scrise ceva pe marginea facturii şi o trimise în camera pacientei.
Factura a ajuns în camera pacientei, dar ei îi era teamă să o deschidă, pentru că ştia că ar fi lucrat pentru tot restul zilelor sale ca să plătească costul unei intervenţii atât de complicate…
În sfârşit o deschise şi ceva îi atrase imediat atenţia: pe marginile facturii citi aceste cuvinte…
„Plătită integral acum mulţi ani, cu un pahar de lapte.”

 

Lasă un comentariu