Este adevărat că păcatele părinților se moștenesc? Părintele Visarion Alexa ne explică acest lucru

Este adevărat că păcatele părinților se moștenesc? Părintele Visarion Alexa demontează această presupoziție, folosind argumente teologice.
Fără îndoială, fiecare om are bagajul lui de păcate, mai mic sau mai mare. În ce măsură preluăm noi păcatele și greșelile părinților, bunicilor și străbunicilor noștri? Dacă tatăl este, de pildă, alcoolic sau desfrânat, la fel vor fi și copiii care se nasc din el? Este posibil ca aceștia să aibă înclinație spre aceleași patimi ale tatălui, însă păcatele săvârșite de el nu se transmit asupra lor.
Părintele Visarion Alexa combate aceste preconcepții aducând în discuție Taina Botezului. Pruncul nou născut se curăță, se înnoiește și se luminează prin Sfântul Botez. Este o taină desăvârșită, fără de cusur, fără nicio imperfecțiune. Chiar și dacă pruncul ce se botează poartă în el păcatele înaintașilor săi, prin Sfântul Botez se curăță de toate. Botezul este prin excelență taina prin care omul se eliberează de păcatul strămoșesc și de orice păcate ar fi făcut el până atunci. Cel scufundat în apă, în numele Sfintei Treimi, se naște din apă și din Duh. Este un om nou. Prin săvârșirea tainei Sfântului Botez se rupe tot lanțul păcatelor moștenite.
„De apa Botezului nu trece nimic. Nici vrăji, nici păcate, nici lanțurile grele ale păcatelor părinților sau ale străbunicilor. Apa Botezului este perfectă. Peste ea nu mai trece nici un rău”.

Apa Botezului curăță atât sufletul, cât și trupul și le dezleagă de orice răutate.

 

 

Lasă un comentariu