Rugăciune pentru vindecarea de depresie, deznadejde, întristare

La vreme de întristare și sfâșiere a sufletului, cel mai bun leac este rugăciunea.
Rugăciune pentru izbăvirea de depresie și întristare
„Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz și strâmtorare îmi umplu sufletul. O, întru-tot Sfântă Maică, linștește sufletul meu cu pacea Fiului tău și alungă deznădejdea și întristrarea sufletului cu harul Său.
Potolește furtuna păcatelor mele, care mă frig precum un vierme în foc și stringe-i flăcările. Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică și împrăștie ceața nelegiurilor mele de la fața mea, căci acestea mă împresoară și mă tulbură.
Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârșit; totul îmi este greu, chiar și rugăciunea. Iată-mă, rece ca piatra. Buzele mele șoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea.
Topește gheața din jurul sufletului meu și încălzește-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nicio încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Preasfântă Maică și Fecioară.
Nu mă alunga de la fața ta, ci primește rugăciunea robului tău. Tristețea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare, nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta și nu am altă mângâiere, decât în tine, Preasfântă Maică. O, nădejde și apărarea tuturor credincioșilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea!”

Amin

Lasă un comentariu