Dintre toate forțele omului, calmul este cea mai importantă. O pildă minunată care îți va demonstra acest lucru

Calmul este primul semn al autocontrolului. Calmul este dovada fermității. Fiind calm nu înseamnă să înghiți orice, să fii de acord cu tot ce ți se întâmplă sau ți se spune. Calmitatea nu are NICI o legătură cu resemnarea. Este vorba despre acceptarea situației în care ne aflăm la un moment dat și identificarea unei modalități de a avea o relație înțeleaptă față de lucrurile și persoanele implicate.

Iată o pildă menită să confirme aceste lucruri.
”Se întâlniseră trei magi, cei mai puternici, să-și încerce puterile. Unul, stăpânul forței vântului, a adunat furtunile, vijeliile, uraganele, musonii, și a smuls din rădăcini arborii, ștergând coaste de dealuri și munți, lăsându-le fără case și vegetație, rostogolind stânci și astupând cursuri de ape. În scurt timp, fața pământului se schimbase mult, dunele și dealurile lăsaseră în urmă văi, văile astupate de pomi și stânci se făcuseră dealuri…
Al doilea, stăpânul apelor, mai furios, a scos râurile din matcă. A făcut râpe adânci săpate în munte, a revărsat lacurile și a dărâmat cetăți întregi în ape. Insule au dispărut, altele au apărut în mare, acolo unde apa se retrăsese spre susul râurilor, în haos nebun.
Al treilea însă, se așeză pe o bucată de trunchi și se apucă să privească apusul.
Ceilalți doi așteptară să vadă ceva, poate o forță să vina din zare, să schimbe iar fața pământului, în alt fel… nimic.
Bătrânul mag se retrăsese în sine, privind calm spre apus. Respirând rar, liniștit, privea nemișcat. Atunci toate se opriră, încremeniră și ele: vântul căzu, fără suflare. Apele încetară de a mai curge. Soarele rămase pe cer, gata să apună, prins în nemișcare. O liniște cumplită făcea să le țiuie urechile celor doi magi care nu mai puteau suporta încremenirea.
Atunci unul din ei strigă: De ajuns! Tu ai învins! Recunoaștem că dintre toate forțele, Calmul este cel mai puternic.”
Așadar, calmul este stăpânul mișcării. De aceea înțeleptul totdeauna își păstrează seriozitatea; el își păstrează totdeauna calmul.

Lasă un comentariu