Cele 3 trăsături de personalitate care definesc o personalitate întunecată

Factorul D este o teorie dezvoltată în domeniul psihologiei pentru a explica comportamentul deviant și antisocial. Acesta se referă la „Dark Triad” sau „Triada întunecată”, care constă în trei trăsături de personalitate asociate cu comportamentul antisocial și manipulativ:

  1. Machiavelismul: Acesta este numit după filosoful italian Niccolò Machiavelli și se referă la tendința de a fi manipulator și de a folosi înșelăciunea pentru a obține ceea ce doriți. Persoanele cu un nivel ridicat de machiavelism sunt de obicei foarte abile în manipularea altora și pot fi insensibile la suferința celorlalți.
  2. Narcisismul: Narcisismul se caracterizează prin autoadmirație exagerată, lipsa empatiei și dorința de a fi în centrul atenției. Persoanele narcisiste au o imagine exagerată a lor înșiși și pot fi egoiste și manipulatoare pentru a-și satisface propriile nevoi și dorințe.
  3. Psihopatia: Psihopatia este cea de-a treia trăsătură a Triadei întunecate și este asociată cu lipsa de empatie, comportamentul impulsiv și lipsa remușcărilor. Persoanele psihopate pot fi adesea insensibile la suferința altora și pot angaja în comportamente antisociale, cum ar fi minciuna, manipularea și chiar comportamentul criminal.

Triada întunecată este asociată cu personalități întunecate, deoarece aceste trăsături de personalitate pot contribui la comportamente antisociale, manipulatoare și dăunătoare pentru ceilalți. Este important să înțelegem că nu toate persoanele cu trăsături din Triada întunecată vor manifesta comportamente întunecate sau antisociale în mod automat, dar există o corelație între aceste trăsături și aceste comportamente negative.
În psihologie, cercetătorii studiază Triada întunecată pentru a înțelege mai bine ce determină comportamentul antisocial și manipulativ și pentru a dezvolta modalități de intervenție și tratament pentru persoanele cu aceste trăsături de personalitate.

Lasă un comentariu