De ce ne îmbolnăvim şi cum ne vindecăm prin rugăciune

Majoritatea oamenilor privesc boala ca pe o mare nenorocire în viaţa lor, dar ei nu ştiu că Dumnezeu îngăduie cele rele ca să ne chinuim aici pe pământ, să trecem prin acest pat al durerilor pentru a ne curăţa de bolile sufleteşti. Un părinte spunea că fiecare boală a trupului curăţă una sufletească.
Omul moare din cauza bolilor sufleteşti: „plata păcatului este moartea” (Sfântul Apostol Pavel). După ce Dumnezeu l-a creat pe om în Rai, sufletul şi trupul posedau o sănătate deplină, Sfântul Vasile cel Mare spune că omul era ferit de boală şi durere datorită darurilor primite la creaţie de la Dumnezeu. Din cauza neascultării, cei doi, Adam şi Eva, primii locuitori ai Raiului, au pierdut haina de lumină protectoare de la Dumnezeu, au “îmbrăcat” hainele durerii şi suferinţei şi au trecut în această lume trecătoare şi pieritoare. O viaţă bine organizată spiritual, adică ţinta noastră principală fiind raportarea la suflet, este cauza sănătăţii sufleteşti şi trupeşti, iar dezordinea spirituală produce boala. Când sufletul este curat şi sănătos el comunică şi trupului aceste virtuţi ale sale.
Sănătatea sufletească, cea mai importantă
Fericit este omul care îşi poartă suferinţa sa în această viaţă cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu, fericit este omul care caută cauza suferinţei sale în el însuşi. Omul ortodox întotdeauna caută la păcatele sale ce le-a făcut încă din copilărie, iar omul care este supărat pe suferinţă întotdeauna găseşte şi învinuieşte pe altul, pe om sau pe Dumnezeu. Tămăduirea noastră din suferinţă vine atunci când omul îşi dă seama de păcatele sale, şi le recunoaşte şi încearcă să se elibereze de povara lor. Este absolut normal ca ficare om să-şi dorească să fie sănătos dar cu condiţia ca ea, sănătatea să fie trăita în normele şi canoanele învăţate prin Sfânta Biserica de la Dumnezeu. Dacă omul îşi doreşte sau dobândeşte sănătatea doar trupească iar sufletul rămâne bolnav, nu-i foloseşte la nimic. Este mai importantă sănătatea sufletească deoarece sfletul este cel care ajunge la Dumnezeu după despărţirea de trup.
Redobândirea sănătăţii
Alexis Carel laureat al premiului Nobel a urmărit îndeaproape efectele benefice ale rugăciunii asupra celui ce se roagă. El a constatat că nevoia naturii umane este dezvoltarea simţului rugăciunii. De cele mai multe ori, rugăciunea este un strigăt de ajutor, un efort de a comunica cu Dumnezeu, Creatorul nostru. Rugăciunea adevărată nu trebuie să devindă recitare mecanică, ea fiind transfuzie de viaţă adevărată din Dumnezeu. Când te rogi efortul tău trebuie să fie mai mult afectiv, decât intelectual, toate sunt cu putinţă celui ce crede şi cere. Atunci când rugăciunea devine mod de vieţuire, ea influenţează sufletul şi viaţa noastră, efectele ei se observă în mod discret. Rugăciunea dă echilibru între om şi lumea ce-l înconjoară, creştinul rugător are o capacitate mai mare de a suporta bolile şi suferinţele.

 

Lasă un comentariu