Rugaciunea din Miercurea Mare. Citeste aceasta rugaciune pentru iertarea pacatelor

20În Miercurea Mare din Săptămâna Ptimilor se face pomenirea femeii cele păcătoase și se amintește de momentul în care Iisus a fost vândut, de către Iuda, pentru 30 de arginți.
Rugăciunea din Miercurea Mare
Preaputernice și iubitul meu Doamne! Îmi aduc aminte că Te-ai născut om din Sfânta Fecioară în peșteră și ca Te-ai vândut cu treizeci de arginți de ucenicul Tău cel viclean, pentru ca să ne răscumperi pe noi păcătoșii din mâinile celui rău. Pentru acesta, Te rog să Te milostivești asupra mea păcătosul și să mă răscumperi pe mine vânzătorul și în toate zilele, ucigașul.
Și aceasta să o faci, te rog, pentru ca să cinstesc Nașterea Ta cea Sfântă și să mă închin Dumnezeirii Tale; Dă-mi Doamne iertare păcatelor mele cele multe și puterea să stau împotriva relelor trupului și ale sufletului meu. Primește această mică a mea rugăciune și smerita mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat și mă amărăsc, pentru că Te-am mâhnit peste măsură.
Nu te depărta de la mine, carele sunt mai rău vânzător decât Iuda; nu mă lăsa să am în inima mea cugetele cele deșarte ale păcatului; nu mă slobozi să Te îmbrățișez și să Te sărut cu sărutare vicleană și cu buze spurcate, nici să-Ți zic: „Bucură-Te, Învățătorule”, cu gura mea cea spurcată, nici să Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele fărădelege, nici să te batjocoresc cu gândurile mele rele, precum făceau vrăjmașii Tăi, pe vremea patimilor Tale; Ci ca femeia cea păcătoasă, să Te spăl, nu cu mir, ci cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc să aud și eu din gura Ta cea dulce: „Iertate îți sunt păcatele! Amin.
Troparul zilei de 23 aprilie. Miercurea Mare
Doamne, arma asupra celui rău Crucea Ta ne-ai dat-o nouă, că se scutură și se cutremură nesuferind a căuta spre puterea ei; că morții i-ai sculat și moartea ai surpat; pentru aceasta ne închinăm îngropării și Învierii Tale.
Rugăciunea din Marțea Mare. Rostește-o astăzi cu mare credință și vei vedea minunile din viața ta… Moșii de Sf Gheorghe: Ce dai de pomană și cum te ferești de vrăji…
Amin

 

Lasă un comentariu